EBA je v diskusích ohledně možných revizí právního rámce pro FinTech stále aktivnější

Evropský úřad pro bankovnictví (European Banking Auhtority, EBA) se sídlem v Londýně, se stále intenzivněji zapojuje do veřejné debaty nad regulatorními dopady novinek, které přináší FinTech do oblasti poskytování finančních služeb. V předchozích letech už podstatně přispěl do diskuse týkající se regulace crowdfundingu (zde) nebo digitálních měn (zde).

EBA hraje klíčovou roli v oblasti právní regulace finančního trhu Evropské unie. Ona předkládá Evropské komisi legislativní návrhy prováděcích opatření (především unijních přímo použitelných nařízení), a to nejen pro oblast ryzího bankovnictví, ale také v dalších z pohledu fintechových společností relevantních oblastech, tj. zejména na úseku platebních služeb a poskytování spotřebitelských úvěrů.

Podle EBA bude mít FinTech regulatorní dopady v těchto následujících šesti oblastech:

  • režim povolování, a to včetně zakotvení tzv. regulatory sandboxes („líhní“),
  • řízení obezřetnostních a operačních rizik bank a dalších úvěrových institucí, institucí elektronických peněz a platebních institucí,
  • obchodní modely bank a dalších úvěrových institucí, institucí elektronických peněz a platebních institucí,
  • pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům a především pak zákazníkům – spotřebitelům,
  • pravidla pro ozdravné postupy a řešení krizí na finančním trhu, a
  • opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

K výše uvedenému publikovala v pátek EBA konzultační materiál (zde). Materiál obsahuje jednak analýzu „FinTech trhu“ v Evropské unii provedenou na základě dat poskytnutých orgány dohledu jednotlivých členských států a jednak otázky k úpravě regulatorního prostředí v uvedených oblastech.
Zaslat vyjádření k otázkám, které EBA přeložila k diskusi, může každý.

Lhůta uplyne dne 6. listopadu 2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *