ICO a kryptoměny: konference o právu a regulaci v Tel Avivu

Lawyers should be up front about whether securities law apply,
and clealy explain if, and when they do.

26.4.2018, Tel Aviv

 

Minulý týden jsme se zúčastnili konference o kryptoměnách – Cryptocurrency Conference: Law and Regulation. Šlo o jednu z mála akcí svého druhu vůbec, neboť fenoménu virtuálních měn a v širším smyslu ICO a tokenům se věnovala právě z pohledu práva a regulace. Je příznačné, že se tak stalo v Tel Avivu, významném centru pro start-upy a inovace*) a z podnětu právníků, konkrétně advokátní kanceláře Zioni Pillersdorf Phillip.

Hlavní agenda konference se zaměřila na teoretické a praktické otázky, se kterými se jednotlivci i firmy pohybující se v ekosystému FinTechu a zvláště kryptoměn střetávají nebo mohou v budoucnu střetávat. Díky výběru speakerů z různých zemí (například Izraele, Japonska, Švýcarska nebo USA) se podařilo vytvořit platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a témat (viz také naše tweety z průběhu konference @finregplus). Následné debaty s řečníky a účastníky hodnotíme z hlediska myšlenkového, networkingového nebo byznysového jako mimořádně přínosné a obohacující.

Základní témata konference

Primární pozornost byla věnována aktuálnímu vývoji v regulaci virtuálních měn, přístupu vybraných zemí k této regulaci a dále výzvám, kterým v této oblasti možná budeme v nejbližší době čelit. Kdo by měl být předmětem regulace v decentralizovaném systému?

V této souvislosti diskutující hodnotili podnikatelské prostředí z hlediska kolize požadavků jednotlivých právních řádů, jako AML nebo KYC pravidel, problematiky hackerství, využívání vnitřních informaci nebo řešení sporů v oblasti ICO a kryptoměn. V tomto směru bylo velmi zajímavé vidět rozdíly v přístupu jednotlivých zemí.

Asi nejzajímavější (a patrně nejočekávanější) byla srovnání právního pojetí ICO a tokenů v různých jurisdikcích. Příspěvky se zaměřily na analýzu kroků místních orgánů dohledu v oblasti finančního trhu ve vztahu k ICO, shromažďování prostředků prostřednictvím ICO od veřejnosti a AML problematiku. Vystupující si také v řadě ohledů všímali otázky právního posouzení tokenů jako securities (cenných papírů).

Stranou nezůstala ani problematika zdaňování. Speakeři se především vyjadřovali k tomu, zda by tokeny měly být z daňového hlediska vnímány jako peníze nebo finanční majetek a proč je odpověď na tuto otázku důležitá. Přínosná v tomto kontextu byla zevrubná komparace zdaňování příjmů plynoucích z obchodování s kryptoměnami a jejich těžby ve vybraných zemích.

Samostatný blok by věnován tématu spolupráce bankovního sektoru a sektoru kryptoměn. Řečníci se zde zaměřili na potenciál integrace fenoménu kryptoměn do bankovního systému a na otázky aktuálního i možného právního vývoje a vůbec spolupráce těchto světů ve styčných tématech, jako jsou pravidla upravující AML nebo poskytování finančních služeb.

* * *

Na našem blogu vás budeme dále seznamovat s obsahem a výstupy dalších zajímavých konferencí či podobných akcí z fintechového prostředí, které navštěvujeme.

____________

*) V tomto směru je přiléhavé i samotné jméno Tel Aviv, které lze přeložit jako Horu Jara.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *