Initial coin offerings: Jak se k tomuto novému fenoménu staví regulátoři?

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission, SEC) vydala koncem července zprávu k závěrům svého vyšetřování ohledně možného porušení zákona v souvislosti s veřejným nabízením digitálních tokenů. (Závěry vyšetřování stojí rozhodně za přečtení, hodně překvapí s jakou pečlivostí a fundovaností se SEC tomu novému fenoménu věnuje;  v angličtině jsou dostupné zde). O co jde?

Společnost Slock.it vytvořila virtuální platformu DAO (z angl. distrituted autonomous organisation), která funguje na technologii decentralizované distribuované databáze (Blockchain). Prostřednictvím DAO nabízela k prodeji a prodávala digitální tokeny (tokens). Výnos tokenu byl přímo navázán na konkrétní podnikatelský projekt, přičemž v některých případech mohli investoři také – ve vztahu k tomuto projektu – vykonávat určitá hlasovací práva. (Zda mohly být tyto tokeny za stanovených podmínek konvertovány na podíl na společnosti nebo určitém zařízení bez právní subjektivity, není zcela zřejmé). Za tokeny je možno zaplatit pouze virtuální měnou. Investor tokeny může držet nebo prodat na virtuálním sekundárním trhu, který je dostupný prostřednictvím k tomu určenému webu.

Jak známo, definice „security“ podle federální právní úpravy USA (zákon o cenných papírech, Securities Act of 1933)  a podle dlouhodobé rozhodovací praxe tamějších soudů (viz například legendární rozhodnutí z r. 1946 ve věci SEC v. Howey), je velmi široká. Soudy se v řadě případů v minulosti podrobně zabývaly otázkou, co vše může být investiční smlouvou (investment contract), která je v tomto zákoně výslovně uvedena jako příklad cenného papíru. Na základě této interpretace došla SEC v posuzované situaci k závěru, že tokeny představují securities („cenné papíry“) ve smyslu amerického práva.

Minulý týden se k fenoménu digitálních tokenů vyjádřila i centrální banka Singapuru. Ve svém sdělení mj. zdůrazňuje vysokou variabilitu tokenů  a tedy nezbytnost v konkrétním případě posoudit, zda a do jaké míry se právní úprava regulující finanční trhy aplikuje.

Nevíme o žádném případě, že by veřejné nabízení digitálních tokenů (ICO) bylo „testováno“ z hlediska českého práva. Především pak našich předpisů upravujících výkon činností v oblasti kapitálového trhu . Nicméně konkrétní charakter tokenu, tj. především to, zda bude podle své povahy představovat investiční nástroj nebo „jen“ virtuální měnu, je zásadní i z pohledu našeho práva. Při veřejném nabízení tokenů jako investičních nástrojů může vzniknout povinnost uveřejnit pro takovou nabídku prospekt cenného papíru, který předtím schválila České národní banka. Organizování platformy, na níž mohou investoři digitální tokeny prodat či nakoupit, lze posoudit i jako organizovaní trhu s investičními nástroji; taková organizace pak vyžaduje příslušné veřejnoprávní oprávnění. Prodej tokenů, jejichž výnos je navázán na výnos určitého podnikatelského projektu, jako tomu bylo v případě DAO, by mohl být rovněž podle okolností kvalifikován jako pokoutné kolektivní investování, tedy nelegální činnost, pokud by nebyl kryt investičním fondem nebo jiným přípustným způsobem. Zprostředkování plateb tokeny coby virtuální měny by pro změnu mohlo aktivovat režim právní regulace platebního styku, například pokud by se u tokenů jednalo ve své podstatě o elektronické peníze. Atp.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *