MIFID2: Referenční čas mohou určovat atomové hodiny založené na DLT

Pod egidou nové směrnice o trzích finančních nástrojů (všeobecně známou jako MIFID2) bude nově i naše právo vyžadovat, aby organizátoři burz cenných papírů nebo jiných obchodních systémů a jejich účastníci navzájem synchronizovali čas (obchodní hodiny). Soulad v nastavení obchodních hodin je důležitý pro určení okamžiku přijetí pokynu k nákupu nebo prodeji investičního nástroje a okamžik uskutečnění obchodu s investičním nástrojem, popřípadě také další události, jejíž zaznamenání přikazuje právní předpis.

Rozdíl v synchronizaci bude moci nově dosáhnout maximálně 1 vteřiny, půjde-li o obchodování či přijetí pokynu k obchodování, u nějž dochází k zásahu člověka. Odchylka v synchronizovaném čase však v některých situacích nesmí přesáhnout 100 mikrosekund.

Synchronizace hodin má přímé dopady v mnoha oblastech. Údaje o provedených obchodech jsou ex post veřejnými údaji. Z hlediska zájmů investorské i podnikatelské veřejnosti je důležité, aby informace o okamžiku obchodu byly spolehlivé. Spolehlivost se projeví zejména při jejich konsolidaci. Synchronizace je ovšem rovněž nezbytná pro odhalování případů zneužívání trhu, typicky insider trading, neb umožňuje přesnější porovnání obchodu s tržními podmínkami existujícími v době jeho provedení.

Torontská burza cenných papírů (TMX) ve spolupráci s Národní fyzikální laboratoří ve Velké Británii zahájila zkušební provoz systému, který by pro synchronizaci obchodních hodin s koordinovaným světovým časem (UTC) používal systém atomových hodin založený na technologii distribuovaných databází (DLT). Prováděcí nařízení k MIFID2 totiž vyžaduje, aby z informačního systému bylo zjistitelné, kdy bylo použito časové razítko, a aby tento záznam byl nezměnitelný. Podobnému projektu už dala zelenou i švýcarská UBS ve spolupráci s NPL.

Použití přesných, vysledovatelných a certifikovaných časových značek, které se použijí na uzly distribuovaného systému knih, umožní nejen synchronizaci v řádech nanosekund, ale také důvěryhodný přístup k transakcím tak, aby existovaly v daném okamžiku na všech platformách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *