Nový evropský pas pro fintechové společnosti?

Evropská komise nedávno uveřejnila průběžnou zprávu k plnění akčního plánu Unie kapitálových trhů (Capital Market Union, CMU). Plán, jehož cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy členských států EU cestou řady zejména deregulačních opatření, má význam i pro oblast finančních technologií (FinTechu). I z tohoto důvodu jeho plnění budeme dále sledovat a na tomto místě o něm informovat.

Komise si uvědomuje potenciál FinTechu v oblasti snižování nákladů a podpory kapitálových trhů napříč EU. Jednou z uvažovaných změn je proto zavedení nového evropského pasu specificky pro fintechové společnosti. Mělo by se jednat o obdobu známou z tradičních oblastí finančního odvětví, jako je oblast bankovnictví a poskytování investičních služeb. Jejich podstatou je možnost poskytování služeb v jiných členských státech EU na základě jediné licence udělené regulátorem domovského členského státu (resp. po splnění příslušné notifikační procedury). Pas by měl podpořit mobilitu služeb tohoto typu mezi jednotlivými členskými státy EU. Zároveň se hovoří o tom, že může jít ve výsledku o jakýsi políček Britům po brexitu. Londýn, který je v současnosti považován za hlavní město FinTechu, může utrpět přesunem fintechových společností hodlajících využít evropský pas na kontinent. Toho by teoreticky mohla využít i Praha.

Se zamýšleným evropským pasem je spojena nutnost zavést novou licenci v oblasti finančních služeb pro fintechové společnosti, neboť jinak by nebylo co „passportovat“. V této souvislosti se hovoří často o jakési všeobjímající FinTech licenci bez ohledu na to, v jaké oblasti daný subjekt působí (tj. zda jde o crowdfundingovou platformu, poskytování P2P půjček či pojištění, automatizovaného investičního poradenství, služeb na úseku kryptoměn, apod.). Je otázkou, jak budou daná pravidla v takovém případě nastavena, resp. jak má být vymezen subjekt, který by mohl takovou licenci obdržet. Komise totiž deklaruje, že taková úprava musí být technologicky neutrální, tj. nemá rozhodovat jakým konkrétním technickým způsobem je služba poskytována, ale jaká je podstata služby jako takové. To se nicméně jeví jako poměrně problematické, neboť FinTech je širokou kategorií projevující se zejména v různých oblastech finančních služeb.

Dalším problémem, který bude třeba při přípravě nové úpravy pro FinTech licence vyřešit, jsou různé požadavky, které se nyní na subjekty tohoto typu uplatňují v jednotlivých státech. Platí přitom, že leckdy se výkon činnosti fintechových společností pohybuje zcela mimo režim finančněprávní regulace. Domníváme se, že tento stav by nová regulace bořit neměla. Řešením by měla být FinTech licence na principu opt-in. Tedy licence jen pro ten subjekt, který výměnou za to, že se ocitne pod dohledem příslušného regulátora, získá volný přístup na trhy ostatních členských států EU.

V současnosti je otázkou, jak nová regulace bude vypadat. Podle průběžné zprávy k plnění akčního plánu CMU se má Komise na otázky licence pro fintechové společnosti zaměřit podrobně ve čtvrtém kvartálu letošního roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *