O nás

Jsme právníci, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují regulaci finančního trhu a poskytování finančních služeb. Zároveň přemýšlíme o tom, jak nové technologie mění podstatu našeho přístupu k službám, produktům, způsobu života a podnikání. Snad nikde není tento fenomén viditelný jako právě v oblasti finančních služeb.

S nadšením pozorujeme potenciál změn, které do něj přináší nové technologie.  Právo těmto jevům neuniká. Změny již přicházejí v oblasti práva regulujícího půjčování spotřebitelům, správy majetku, platebního styku, pojištění, ochrany dat nebo elektronického obchodu. Těmto změnám se chceme věnovat a přemýšlet o nich. Víme přitom, že nejsme sami. Proto jsme začali psát tento blog. Jeho smyslem by mělo být také podněcovat diskuzi. Diskuzi, která by ideálně měla vést ke konkrétním návrhům na zlepšení právního prostředí v naší zemi, aby úprava byla skutečně efektivní a zbytečně nebránila rozvoji nových technologií a přístupů v oblasti finančních služeb.

Jsme také, spoluautory, společně s dalšími, komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a komentáře k občanskému zákoníku. A autory řady příspěvků v odborných publikacích nebo na internetu. Pravidelně se věnujeme lektorské činnosti a účastníme se odborných diskuzí v oblasti finančně právní regulace.

Kontaktovat nás můžete na: info@finreg.cz